Tue. Nov 19th, 2019

Google Chrome v76 vulnerability