Mon. Jul 13th, 2020

Google Chrome v76 vulnerability